Pranešėjai

Paulius Nagys

Business Development I LupaSearch

Paulius Nagys LupaSearch

Apie pranešėją:

Daugiau nei 15 metų dirbau su daugiau nei 200 klientų Europoje, Šiaurės Amerikoje ir RSA, suteikdamas jiems įrankius, procesus ir mąstyseną, kad skaitmeninės inovacijos duotų didelę naudą. Didelį dėmesį skiriu elektroninės prekybos paieškos produktams ir elektroninės prekybos plėtrai, suteikdamas klientams žinių inžinerijos, CX ir MTTP srityse. Esu išties aistringas dėl visų skaitmeninių dalykų ir sugebu pasitelkti verslo, technines ir strategines žinias kartu su savo “galiu padaryti” požiūriu, kad įveikčiau sudėtingus iššūkius bei sukurčiau perversmą sukeliančius skaitmeninius pasiūlymus. Esu jaunasis triatlonininkas ir siaubingas futbolo žaidėjas.

Pranešimas: "Does your site search do the job?"

Blue Hall

In the rapidly evolving landscape of online retail, effective site search has become paramount to enhance user experience and drive conversions. This presentation delves into the world of eCommerce search software, uncovering its pivotal role in ensuring your website’s search functionality hits the mark every time.

With consumers increasingly demanding seamless and intuitive online shopping experiences, it’s crucial for businesses to implement advanced search solutions that understand user intent, deliver accurate results, and provide personalized recommendations. “Is Your Site Search on Target?” explores the key features and benefits of cutting-edge eCommerce search software, shedding light on how it empowers businesses to:

 • Understand User Intent: Discover how sophisticated algorithms and natural language processing enable eCommerce search engines to decipher user intent, even when expressed through vague or complex queries.
 • Precision in Results: Learn how intelligent search software refines search results, presenting the most relevant products to customers promptly, ultimately reducing bounce rates and increasing conversion rates.
 • Personalization: Explore the role of machine learning in creating personalized shopping experiences, where search results are tailored to individual preferences, previous behaviors, and browsing history.
 • Faceted Navigation: Understand the significance of faceted navigation in guiding users through a seamless product discovery journey, allowing them to filter and refine search results effortlessly.
 • Voice and Visual Search: Delve into the future of eCommerce search with voice and visual search capabilities, enabling customers to find products using spoken commands or images.
 • Analytics and Insights: Discover how data-driven insights provided by eCommerce search software empower businesses to make informed decisions, optimize search performance, and identify emerging trends.
 • Integration and Scalability: Gain insights into integrating eCommerce search solutions into existing platforms and scaling them to accommodate growing product catalogs and user demands.

Join us as we delve into the realm of eCommerce search software and unveil the strategies that can transform your site search from a functional component to a powerful tool for enhancing customer satisfaction, increasing conversions, and ultimately driving business growth. Whether you’re new to eCommerce search or seeking to enhance your current strategy, this presentation equips you with the knowledge needed to keep your site search right on target.

Bilietų kainos

Į Ecomexpo bilieto kainą įeina:

 • Bilietas į konferenciją ir parodą Litexpo
 • Kavos pertraukos
 • Prisijungimas prie Ecomexpo WEB platformos
 • Įsigydami bilietą gaunate 6 mėnesių Delfi Plius prenumeratą dovanų!

Grupinis Ecomexpo bilietas:

 • Galioja perkant ne mažiau kaip 4 bilietus
  vienos įmonės darbuotojams
 • Įsigydami bilietą gaunate 6 mėnesių Delfi Plius prenumeratą dovanų!

Online Ecomexpo bilietas:

 • Suteikia galimybę prisijungti prie Ecomexpo WEB platformos
 • Įsigydami bilietą gaunate 6 mėnesių Delfi Plius prenumeratą dovanų!
Early Early Bird. 2 tickets for 1 price

65€

Early Bird

130€

Regular ticket

150€

Įsigyti
Early Bird ticket for groups

115€

Įsigyti
Regular ticket for groups.

120€

Online only ticket

115€

Įsigyti
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius
Kaip atvykti

Susisiekite su mumis

 • info@ecomexpo.eu
 • +37060973792